Plaketa občine

Zavod sv. Rafaela je ob prazniku občine prejel plaketo občine. V obrazložitvi predlagatelja je zapisano:

Zavod sv. Rafaela Vransko je zasebni socialno varstveni zavod v lasti Župnije Vransko, ki zelo uspešno deluje od decembra 2005. V njem so našli drugi dom številni ljudje, ki zaradi starosti, bolezni ali drugih okoliščin ne zmorejo več samostojnega življenja. Od leta 2008 zavod izvaja tudi dodatno socialno varstveno storitev pomoč družini na domu, za kar si je s strani Občine Vransko na osnovi javnega razpisa pridobil 10 – letno koncesijo, z možnostjo, podaljšanja. Strokovno usposobljeno osebje na območju občin Vransko in Tabor nudi pomoč občanom, ki zaradi teh storitev jesen življenja lahko preživijo doma.

Posebno je potrebno poudariti sposobnost vodstva, da skupaj z zaposlenimi, kljub neugodnemu poslovnemu okolju, že leta dosega pozitiven poslovni rezultat. Tudi leto 2012 so zaključili pozitivno, čeprav so se v letu 2011 srečevali z velikimi težavami pri pridobivanju gradbenega dovoljenja za depandanso, ki je nove oskrbovance lahko sprejela šele leto kasneje kot so načrtovali.

Nikakor ne moremo tudi mimo dejstva, da so v zavodu v veliki meri zaposleni domači ljudje, kar je z vidika visoke brezposelnosti v občini izredno pomembno, saj je postal pomemben delodajalec. Poleg naštetih dejavnosti je zavod, ki ga krajevno poimenujemo tudi Naš dom postal kraj, kjer se zbirajo ljudje dobre volje in kjer se izvajajo najrazličnejše prostočasne, prostovoljne in humanitarne aktivnosti, kar daje kraju še posebno vrednost.

© nasdom-vransko.com Premium theme by ThemeSmarts

Na naši spletni strani uporabljamo piškotke

Če sprejmete naše piškotke za sledenje, potrdite. Sledenje lahko tudi zavrnete, zato lahko še naprej obiščete našo spletno mesto brez kakršnih koli podatkov, poslanih tretjim strankam.