PRIPRAVA IN RAZDELITEV TOPLIH OBROKOV ZA SOCIALNO OGROŽENE OBČANE

08 Mar 2014 clanki Ni komentarjev

Od 1. 1. 2014 do nadaljnjega je možno prejeti brezplačen topel obrok za socialno ogrožene občane občine Vransko v Zavodu sv. Rafaela Vransko, vsak dan od 12.30 -13.30 ure.

Pogoji:
– Stalno bivališče v občini VRANSKO in
– Prejemnik denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka
ali
– izredne življenjske stiske (bolniški stalež, naravne nesreče, izpad dohodkov,..)

Možnosti:
– po obrok je možno priti in ga odnesti s sabo ali pojesti v jedilnici Zavoda
– za kronično bolne/starejše od 65 let/invalide/ hudo bolne otroke s telesno oz. duševno motnjo je ob doplačilu možna dostava obroka.

Mag. Mojca Hrastnik,
direktorica