Prostovoljstvo v našem domu

08 Feb 2019 Dogodki Ni komentarjev

V našem domu je lahko prostovoljec vsak, ki ima občutek za sočloveka, ima rad starejše, je empatičen ter zna upoštevati Etični kodeks socialnega varstva. V našem domu imamo trenutno tri prostovoljke ter redne obiske učencev osnovne šole, ki so vključeni v krožek prostovoljstva. Prostovoljcem v našem domu sem kot delovna terapevtka tudi mentorica. Poskrbim za srečanje, pomagam pri vključevanju, organiziranju in spremljam njihove prihode ter delo v domu. Prostovoljec sam si vodi evidenco obiskov, dom pa poskrbi , da ima vse potrebne delovne pripomočke, pogoje dela, vodenje in dopolnjevanje njegovega znanja. Vedno sem na voljo za vse dileme in vprašanja.


Ker je število zaposlenih relativno majhno in je v večji meri usmerjeno v nego in oskrbo ter skupinske dejavnosti delovne terapije ter fizioterapije, pa večkrat zmanjka časa za pogovore s stanovalci, sprehode in družabništvo. Vsak prostovoljec nam zaposlenim in stanovalcem pripomore k večji kvaliteti življenja v domu. Vsak da našim stanovalcem en delček sebe, svojo energijo in v zameno za to dobi pozitiven odziv stanovalcev. Za njih je naredil nekaj dobrega, pomembnega, pozitivno vplival na njegovo počutje, jim polepšal dan, izboljšal kvalitetno preživljanje prostega časa. Sam pa občutil, da je storil dobro delo, občutek sreče. Prav zato si v domu prizadevamo pridobiti še kakšnega prostovoljca.

Delovna terapevtka Liljana Koban