Pomoč na domu

Pomoč na domu je namenjena:

  • osebam, starim nad 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, nesposobne za samostojno življenje,
  • osebam s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če njihova stopnja in vrsta invalidnosti omogočata občasno skrb na domu,
  • drugim invalidnim osebam, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
  • kronično bolnim osebam in osebam z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, so pa po oceni pristojnega Centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,
  • hudo bolnemu otroku ali otroku s težko motnjo v telesnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.

 

 

 

© nasdom-vransko.com Premium theme by ThemeSmarts

Na naši spletni strani uporabljamo piškotke

Če sprejmete naše piškotke za sledenje, potrdite. Sledenje lahko tudi zavrnete, zato lahko še naprej obiščete našo spletno mesto brez kakršnih koli podatkov, poslanih tretjim strankam.