Pomoč na domu

Pomoč na domu je namenjena:

  • osebam, starim nad 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, nesposobne za samostojno življenje,
  • osebam s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če njihova stopnja in vrsta invalidnosti omogočata občasno skrb na domu,
  • drugim invalidnim osebam, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
  • kronično bolnim osebam in osebam z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, so pa po oceni pristojnega Centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,
  • hudo bolnemu otroku ali otroku s težko motnjo v telesnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.

CENIK POMOČI NA DOMU OD 01.03.2018 – VRANSKO
CENIK POMOČI NA DOMU OD 1.3.2017 – TABOR

© nasdom-vransko.com Premium theme by ThemeSmarts